Print this page as PDF

Send this page via e-mail

Add it to Favorites

Share OSO Hotwater on Twitter

Share OSO Hotwater on Facebook

Share this page with others

Dimensioning

Våre erfaringstall for valg av riktig volum

Grunnlaget er:

1. Anleggstype / antall personer (avgjørende)

Dersom det er kombinasjoner av anleggstyper, bør det dimensjoneres særskilt, kontakt OSO for bistand. Antall personer er avgjørende, men også her er det viktig å vurdere kaldtvannstrykk / evt. målt forbruk osv.

2. Inntransport / takhøyde

Tilgjengelig plass avgjør berederdiameter og høyde. OSO 600 l går inn gjennom 80 cm dør. Største rustfrie er 1000 l som går gjennom 1m dør. Begge for multimontasje opptil 10.000 l. Dersom det er mulighet for større dimensjoner, kan mindre antall kobberforede beredere fra 1.500 - 10.000 l. benyttes, og varmetapet er lavere.

 

3. Varmekilde(r)

Elektriske elementer er standard (15 kW) på de fleste OSO industriprodukter, med unntak av 17R / 17RV / 17RB. El sentralen har valgfri tilkoblingseffekt og spenning. Temperaturen er stillbar fra 60-90° i trinn à 5 kW.
Høytemperatur kjeldrift passer for 17R, 17RV(E), 18R og Turbo. Med økende varmetilførsel, kan volumet minskes, avhengig av tappemønsteret. Stor styrttapping krever fortsatt stort volum. OSO Turbo, høyeffektiv for anlegg over 100 kW, tar minst plass.
Varmepumpe krever stort volum for å oppnå jevn, økonomisk drift. Ettervarmer bereder er nødvendig for å heve temperaturen. Ved solvarmeanlegg er 17RB ideell, med stor overføringskapasitet.

Valg av produktserie:

Varmekilde Vannkvalitet Produktserie
Direkte Elektrisk Normalt 17RE
Direkte Elektrisk Kalkholdig 18RE
Høytemperatur energikilde Normalt 17RV / 17 R Turbo
Høytemperatur energikilde / el. Normalt 17RVE
Høytemperatur energikilde / el. Kalkholdig 18RE
Lavtemperatur energikilde Normalt 17R Turbo / 17RB
Lavtemperatur energikilde / el. Normalt 17R Turbo / 17RB + 81R
Akkumulatortank (varme) Normalt / Kalkholdig 51R
Akkumulatortank (kulde) Normalt / Kalkholdig 51R m/celleisolasjon

Dimensjoneringstabeller - Prosjektering av industriprodukter

Når anleggstype og varmekilde er klarlagt, viser tabellen under forslag til volum / varmetilførsel. Alle industri / hotellkjøkken må ha egen hettvannskurs eller ettervarmerbereder.

   
Boligbygg Lavtemperatur (VP) El. /Kjel høytemp. Kjel høytemperatur
Normal leiligheter - antall stk. Hybler - antall stk. Forvarmer volum - kW +
Ettervarmer volum - kW
Volum - kW Volum - kW
5 8 300 - 2 + 300 -3 400 - 5 300 - 15
10 17 600 - 5 + 600 - 5 800 - 10 300 -30
20 33 900 - 10 + 900 - 5 1200 - 15 400 -50
35 60 1200 - 10 + 1200 - 5 1600 - 20 600 -70
45 75 2400 - 15 + 2400 - 15 2400 - 30 800 -70
70 115 3000 - 25 + 3000 - 25 3000 - 45 1000 -120

Normalleilighet m/badekar - 3 personer
Hybelleilighet m/dusj - 1 person snitt

Hoteller Lavtemperatur (VP) El. /Kjel høytemp. Kjel høytemperatur
Høyfjellshotell - antall personer Byhotell - antall personer Forvarmer volum - kW +
Ettervarmer volum - kW
Volum - kW Volum - kW
20 30 800 - 5 + 800 - 5 800 - 10 600 - 15
30 50 1000 - 10 + 1000 - 10 1000 - 15 900 - 30
50 75 1500 - 15 + 1500 - 15 1500 - 25 1200 - 40
70 100 2000 - 15 + 2000 - 15 2000 - 30 1200 - 60
120 180 3000 - 25 + 3000 - 25 3000 - 50 2400 - 100
160 235 4000 - 30 + 4000 - 30 4000 - 60 2400 - 150

Hvert rom med servant og dusj/badekar - 2 personer
Restaurantkjøkken må ha egen hetvannskurs eller ettervarmer

Dusjanlegg Lavtemperatur (VP) El. /Kjel høytemp. Kjel høytemperatur
Idrett - antall personer Elever - antall personer Forvarmer volum - kW +
Ettervarmer volum - kW
Volum - kW Volum - kW
25 30 300 - 2 + 300 - 3 600 - 10 300 - 15
40 50 600 - 5 + 600 - 5 800 - 10 400 - 20
60 80 900 - 10 + 900 - 5 1200 - 15 800 - 25
90 120 1200 - 10 + 1200 - 5 1600 - 20 900 - 40
120 150 2400 - 15 + 2400 - 15 2400 - 30 1200 - 50
190 250 3000 - 25 + 3000 - 25 3000 - 45 1800 - 60

Antall dusjer i løpet av 5 timer
Servanter og gulvspyling er medtatt i beregningen

Restauranter Lavtemperatur (VP) El. /Kjel høytemp. Kjel høytemperatur
Normalrestaurant - antall personer Kafeteria - antall personer Forvarmer volum - kW +
Ettervarmer volum - kW
Volum - kW Volum - kW
25 90 400 - 10 + 400 - 10 400 - 15 300 - 30
50 180 600 - 10 + 600 - 10 600 - 15 400 - 30
70 250 1000 - 10 + 1000 - 10 1000 - 15 600 - 30
115 400 1500 - 15 + 1500 - 15 1500 - 25 900 - 45
140 500 2000 - 15 + 2000 - 15 2000 - 30 1200 - 60
230 800 3000 - 25 + 3000 - 25 3000 - 50 1500 - 90

Restaurant 4-8 service pr. gjest / Kafeteria 3-4. VV til oppvaskmaskin krever større volum.
Bereder driftstemp. min. 85-90C med HV kurs eller ettervarmer i tillegg.

Skoler Lavtemperatur (VP) El. /Kjel høytemp. Kjel høytemperatur
Med gymsal - antall personer Uten gymsal - antall personer Forvarmer volum - kW +
Ettervarmer volum - kW
Volum - kW Volum - kW
50 110 600 - 5 + 600 - 5 600 - 10 300 - 15
80 180 800 - 5 + 800 - 5 800 - 10 600 - 15
120 270 1200 - 10 + 1200 - 10 1200 - 15 900 - 20
200 440 1600 - 10 + 1600 - 10 1600 - 25 900 - 30
250 550 2400 - 15 + 2400 - 15 2400 - 30 1200 - 40
450 1000 3600 - 25 + 3600 - 25 3000 - 50 1800 - 60

Hver elev dusjer 2 ganger / uke, f.eks. skole m/ 250 elever tar 100 dusjer pr. dag.
Servanter, skolekjøkken, labvsaker, gulvvask er medtatt i beregningen.

Sykehus Lavtemperatur (VP) El. /Kjel høytemp. Kjel høytemperatur
Sykehus - antall pasienter Pleiehjem - antall beboere Forvarmer volum - kW +
Ettervarmer volum - kW
Volum - kW Volum - kW
20 30 1000 - 10 + 1000 - 10 1000 - 15 800 - 30
30 50 1500 - 15 + 1500 - 15 1500 - 25 1200 - 30
50 75 2000 - 15 + 2000 - 15 2000 - 30 1500 - 50
70 100 3000 - 25 + 3000 - 25 3000 - 50 1800 - 75
120 180 4000 - 30 + 4000 - 30 4000 - 60 2000 - 100
160 235 5000 - 60 + 5000 - 60 5000 - 100 2400 - 150

Del opp anlegget på minst 2 beredere for ekstra sikkerhet.
Ettervarmerbereder for kjøkken og vaskerom, alternativt egen hetvannskurs.

Industri Lavtemperatur (VP) El. /Kjel høytemp. Kjel høytemperatur
Normal - antall personer Meget smussig - antall personer Forvarmer volum - kW +
Ettervarmer volum - kW
Volum - kW Volum - kW
30 20 600 - 5 + 600 - 5 600 - 12 400 - 50
50 30 1000 - 10 + 1000 - 10 1000 - 15 600 - 50
70 45 1500 - 15 + 1500 - 15 1500 - 25 1000 - 100
90 65 2000 - 15 + 2000 - 15 2000 - 30 1500 - 150
140 90 3000 - 25 + 3000 - 25 3000 - 50 2000 - 200
190 130 4000 - 30 + 4000 - 30 4000 - 60 3000 - 200

Normalt regnes 6 servanter og 2 dusjer pr. 30 arbeidere.
Ved meget smussig regnes 3 dusjer.

Kontorer Lavtemperatur (VP) El. /Kjel høytemp. Kjel høytemperatur
Moppevask - antall m² Forvarmer volum - kW +
Ettervarmer volum - kW
Volum - kW Volum - kW
1500 400 - 5 + 400 - 5 400 - 5 300 - 15
3800 600 - 10 + 600 - 10 600 - 15 400 - 30
5000 1000 - 10 + 1000 - 10 1000 - 15 600 - 50
7500 1500 - 15 + 1500 - 15 1500 - 25 800 - 70
12500 2000 - 15 + 2000 - 15 2000 - 30 800 - 100
19000 3000 - 25 + 3000 - 25 3000 - 50 1000 - 150

Moppevask, kantinekjøkken, 2 dusjer / 1000 m2 og servanter.

Vannkvaliteten er viktig:

Kalkholdig vann gir problemer for el kolbene. OSO 18R(S) / 17RV med indirekte oppvarming bør da velges. Ved Chloridholdig vann over 50 mg CL/l. må anode monteres.

 

Viktig for garantien:

Når en ny bereder er fylt med vann, skal den straks gjennomspyles med friskt vann, minst en gang i uken inntil den tas i normal bruk. Hvis saltholdig vann over ca. 50 mg Cl/l, må anode monteres før oppfylling med vann.

Installation Kits & Optional Equipment